Skogsförvaltning

Vår affärsidé är att vara en producent av kvalitettimmar till sågverksindustirn. Avverka färdigvuxna bestånd samt återbeskoga med plantor av högsta kvalitet.

Varför skog?

Grundaren har ett långvarigt intresse av skog och natur, och vi har sedan 2005 varit en nettoköpare av produktiv skogsmark. Bolaget äger en del skog och grundaren äger också skog privat, enskild näringsverksamhet. Än så länge bara i östra Småland.

1100 ha

areal

2007

ägare sedan