Förvaltning av skog

Vår affärsidé är att vara en producent av kvalitettimmar till sågverksindustirn, avverka färdigvuxna bestånd samt återbeskoga med plantor av högsta kvalitet.