Uppriktighet, ärlighet och justa metoder. Rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris.

Vår verksamhet består i att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till professionella aktörer där ömsesidigt ansvar, lyhördhet, kvalitet och långsiktighet är honnörsorden.

Om oss

Incita Förvaltning AB (556251-5295) är ett Kalmarbaserat företag som grundades 1984 av Jan Eklund, i syfte att äga och förvalta fastigheter och att handla med finansiella instrument.

Sedan tidigt 2000-tal har vi startat och utvecklat en industriell gren, och vår verksamhet utgörs idag av tre områden.

Vår verksamhet

Vår verksamhet består i att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till professionella aktörer där ömsesidigt ansvar, lyhördhet, kvalitet och långsiktighet är honnörsorden.

Att i dotterbolagen producera avancerade produkter till erfarna kravställare, med önskad kvalitet i rätt tid till överenskommet pris.

Våra verksamheter

Vi har varit i utveckling i mer än 30 år och har inga planer på att ändra på det. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla och expandera våra verksamhetsgrenar.

Incita förvaltning

Mask group

Äger och förvaltar fastigheter i Kalmar, Nybro och Karlskrona. Beståndet utgörs idag av 6 fastigheter om ca 38 000 kvm.

Incita Förvaltning AB utgör moderbolaget i koncernen.

Kontakta oss

VD

Jan Eklund

Conpipe Scandinavia

Erik Eklund

Ekonomi

Ulrica Eklund

Conpipe Engineering

Mattias Lind

Vice VD

Erik Eklund

Kama

Magnus Ingvarsson

VD

Jan Eklund

Ekonomi

Ulrica Eklund

Vice VD

Erik Eklund

Conpipe Scandinavia

Erik Eklund

Conpipe Engineering

Mattias Lind

Kama

Magnus Ingvarsson